top of page

     טיולי נושא    

טיולי נושא (קונספט) נבנים סביב תחום מסוים.
ניתן לשלב בטיול אתרים שונים והפעלות רבות ומגוונות.

טיולים אלו מתאימים במיוחד למסגרות כמו בתי ספר, יחידות צבאיות או קבוצות, המבקשות להתמקד בנושא לעומק.

 

ניתן לבחור בנושאים כגון התיישבות בגליל, חקלאות, מים, קרבות שהתחוללו באזור ועוד.

נשמח להבין מכם את אופי הקבוצה וצרכיה ולהתאים עבורכם את המסלול והפעילויות השונות.

ניתן לבחור בפעילות משעתיים ועד יום שלם, בהתאם לצרכים ולתקציב העומד לרשותכם.

ניתן גם לספק פתרונות קולינריים ולוגיסטיים בהתאם לצורך.

bottom of page